Đăng ký tour thăm vườn BòQi

Mỗi tháng 2 lần chúng tôi sẽ tổ chức một tour thăm vườn BòQi để khách hàng có thể trực tiếp thấy được qui trình sản xuất

Chọn gói sản phẩm

Gói Silver (S)Gói GoldGói Platinum (S)Gói Platinum (Plus)

Gói sản phẩm Giá trị gói sản phẩm (Tháng) Mô tả gói sản phẩm
Gói Silver (S)     2.000.000 đ Tuần giao hàng 2 lần tại nhà
- Rau - củ - quả định lượng 6 kg/ 1 lần giao
- Rau gia vị đi kèm các loại theo mùa
- Tặng 20 trứng gà thả đồi
Gói Gold    3.000.000 đ    Tuần giao hàng 2 lần tại nhà
- Rau - củ - quả định lượng 6 kg/ 1 lần giao
- Rau gia vị đi kèm các loại theo mùa
- 20 trứng gà thả đồi
- 2 kg thịt lợn sạch hữu cơ
- 2 kg cá thả hồ đồng mô – suối hai (Nguyên con)
- 1 con gà ri thả đồi
Gói Platium   4.000.000 đ    Tuần giao hàng 2 lần tại nhà
- Rau - củ - quả định lượng 5-6 kg/ 1 lần giao
- Rau gia vị đi kèm các loại theo mùa
- 40 trứng gà thả đồi
- 4 kg thịt lợn sạch hữu cơ
- 4 kg cá thả hồ đồng mô – suối hai (Nguyên con)
- 2 con gà ri thả đồi
Gói Platium (Plus) 5.000.000 đ    Tuần giao hàng 2 lần tại nhà
- Rau - củ - quả định lượng 5-6 kg/ 1 lần giao
- Rau gia vị đi kèm các loại theo mùa
- 40 trứng gà ri thả đồi
- 4 kg thịt lợn sạch hữu cơ
- 4 kg cá thả hồ đồng mô – suối hai (Nguyên con)
- 1 con gà ri – Ba vì thả đồi
- 1 kg bò vàng - Ba vì thả đồi
- 1 kg mực ống – Sầm sơn
- 2 kg cá biển – Sầm sơn (Thu, nục, trích…)