Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh:

Mang những giá trị tinh túy từ thiên nhiên và thuần tự nhiên đến cho mọi người qua đó xây dựng cộng đồng những cư dân văn minh, tôn trọng tự nhiên, sẵn sàng chia sẻ giá trị và dựng xây giá trị

Tầm nhìn:

BòQi trở thành một thương hiệu về thực phẩm Hữu cơ, thực phẩm Tự nhiên có uy tín và có giá trị cho cộng đồng. BòQi phát triển thành một mạng lưới và hệ thống ngày càng lớn mạnh, vững chắc đóng góp cho văn minh cộng đồng

BòQi có môi trường làm việc chuyên nghiệp và đáng mong ước của người lao động

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment