Sản xuất theo 
Phương pháp Hữu cơ
rau tươi từ vườn THẲNG TỚI bếp ĂN
biết người nông dân của bạn
biết thức ăn của bạn
SẢN XUẤT THEO
PHƯƠNG PHÁP HỮU CƠ
RAU TƯƠI TỪ VƯỜN THẲNG TỚI BẾP ĂN
BIẾT NGƯỜI NÔNG DÂN CỦA BẠN
BIẾT THỨC ĂN CỦA BẠN

ĐĂNG KÝ NGAY 
trải nghiệm rau sạch MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ NGAY 
trải nghiệm rau sạch MIỄN PHÍ

Số lượng: 50 (áp dụng đến khi đủ số lượng hoặc hết thời gian đăng ký)
Thời gian còn lại
days
hours
minutes
seconds

Gói sản phẩm
2 Triệu/ Tháng
GÓI SILVER
Thực phẩm sạch tốt cho sức khỏe
Giao hàng tại nhà, không cần đi chợ (*)
48 kg Rau - Củ - Quả (**)
Rau gia vị đi kèm các loại theo mùa
  20 trứng gà thả đồi
20 trứng gà thả đồi  
  
  
  
  
  
Phổ biến
3 Triệu/ Tháng
GÓI GOLD
Thực phẩm sạch tốt cho sức khỏe
Giao hàng tại nhà, không cần đi chợ (*)
48 kg Rau - Củ - Quả (**)
Rau gia vị đi kèm các loại theo mùa
20 trứng gà thả đồi
2 kg thịt lợn sạch hữu cơ
2 kg cá thả hồ đồng mô – suối hai (***)
1 con gà ri thả đồi  
  
  
  
4 Triệu/ Tháng
GÓI PLATINUM
Thực phẩm sạch tốt cho sức khỏe
Giao hàng tại nhà, không cần đi chợ (*)
48 kg Rau - Củ - Quả (**)
Rau gia vị đi kèm các loại theo mùa
40 trứng gà thả đồi
4 kg thịt lợn sạch hữu cơ
4 kg cá thả hồ đồng mô – suối hai (***)
2 con gà ri thả đồi  
  
  
  
5 Triệu/ Tháng
PLATINUM PLUS
Thực phẩm sạch tốt cho sức khỏe
Giao hàng tại nhà, không cần đi chợ (*)
48 kg Rau - Củ - Quả (**)
Rau gia vị đi kèm các loại theo mùa
40 trứng gà ri thả đồi
4 kg thịt lợn sạch hữu cơ
4 kg cá thả hồ đồng mô – suối hai (***)
1 con gà ri – Ba vì thả đồi
1 kg bò vàng - Ba vì thả đồi
1 kg mực ống – Sầm sơn
2 kg cá biển – Sầm sơn (Thu, nục, trích…)
(*) Tuần giao hàng 2 lần tại nhà; (**) Mỗi lần giao định lượng 5 - 6 kg/ 1 Rau - Củ - Quả; (***) Cá nguyên con

Gói hội viên