Bò Qi Farm

Mang những giá trị tinh túy từ thiên nhiên và thuần tự nhiên đến cho mọi người.

Phương pháp trồng hữu cơ
Chúng tôi luôn đi đầu trong lĩnh vực trồng cây hữu cơ
Trải qua các công đoạn nghiêm ngặt
Chứng chỉ VietGap
Vietnamese Good Agricultural Practices

Bò Qi Farm