Thịt ram trứng

Cho thịt vào đảo đều rồi cho nước hàng vào tạo màu cho đẹp,...