Chính sách đổi trả hàng

Khách hàng sẽ được đổi trả Rau – Củ theo ý thích nếu sản phẩm xảy ra:

  • Héo, úa
  • Không đúng chủng loại

BòQi sẽ thu lại sản phẩm đổi trả và giao lại sản phẩm mới thay thế.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment